เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองคัน - โคกกุง บ้านธาตุ หมุ่ที่ 1 [ 5 ม.ค. 2559 ]260
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ซอยไทนเจริญ [ 9 ธ.ค. 2558 ]253
3 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลธาตุทอง [ 9 ธ.ค. 2558 ]234
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 [ 8 ธ.ค. 2558 ]232
5 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม. 3 [ 8 ธ.ค. 2558 ]211
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม. 10 [ 8 ธ.ค. 2558 ]227
7 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด สายหนองคัน - โคกกุง [ 8 ธ.ค. 2558 ]208
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม. 13 [ 8 ธ.ค. 2558 ]211
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 4 ธ.ค. 2558 ]239
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 11 พ.ย. 2558 ]260
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17