เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564


        ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ท่านยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมคณะผู้บริการ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/ผอ.กองทุกกอง และพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้ทยอยกันมาลงนามเพื่อไม่เป็นการรวมกลุ่มตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-25