เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


การประชุมกลุ่มข้าวในพื้นที่ตำบลธาตุทอง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564


          ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มข้าวในพื้นที่ตำบลธาตุทอง ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
          ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชัยภูมิ

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29