เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 


วันที่24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดและมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มรร.ตำบลกวางโจน


ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดและมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มรร.ตำบลกวางโจน ณ สนามกีฬา รร.คุรุราษฎร์วิทยา

 

 

2023-04-21
2023-04-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-19