วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านหนองบัวคำ ช่วงเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุทอง ( เป็นบางช่วง ) จำนวน 5 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถ EMS เลขทะเบียน บธ 445 ชย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอยสุขสวัสดิ์ จากสามแยกบ้านนายสวาท เจนชัยภูมิ ถึง สี่แยกบ้านนางมะลิวัลย์ ต่อพล บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ(รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน บธ 445 ชย ครุภัณฑ์เลขที่ 00257-0001 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรื่นฤดี บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองสาธารณสุขฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง