วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(เครื่องปริ้น) brather ครุภัณฑ์ หมายเลข 481-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิชณ์ ชำนาญ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิทย์ นันทะปัต ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายปรีชา ปีอาทิตย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายภานุพงศ์ สู่โนนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายวรายุส เชื้ออ่อน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายวุฒิชัย ประโสทานัง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานประจำรถ EMS นายเวไนย์ มาลากอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วมเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง