วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (งานป้องกันฯ) นางสาว สินจัย ชราสุม เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นายบัญชา แสงฟ้า เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นายปรีชา ปีอาทิตย์ เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นาย พชรพล ป้อมสุวรรณ เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นายวรายุส เชื้ออ่อน เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นายวุฒิชัย ประโสทานัง เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นายสมยศ ยิ่งจำเริญ เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ) นาย สมศักดิ์ แหชัยภูมิ เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมพลอยเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง