เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การเปิดเผยราคากลาง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...
        วันนี้เทศบาลตำบลธาตุทอง นำโดย ท่านนายกยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ฝ่าปกครองตำบลธาตุทอง ร่วมต้อนรับท่าน...
 
  กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวั...
  โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ
  โครงการแข่งกีฬาสี่สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2...
  หัวหน้าส่วนราชการศูนย์ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิตรวจเย...
  โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
  โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก เทศบาลตำบลธาตุทอง ปร...
  รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในวันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอ...
  งานมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว
  นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทองออกพื้นที่เพื่อมอบผ้าห่มกัน...

 

   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้