เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]3
2 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]8
3 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]7
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]13
5 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]9
6 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]10
7 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]15
8 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]16
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]15
10 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]13
11 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]26
12 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]31
13 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]41
14 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]37
15 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]41
16 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]46
17 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]55
18 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]40
19 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]50
20 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7