เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]1
3 โครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]39
4 รายงานผลการตรวจสอบสัญญาเช่าอาคารหรือเช่าห้องแถวตลาดชุมชน เทศบาลตำบลธาตุทอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]45
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 มี.ค. 2566 ]47
6 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ด.ส.1 [ 21 มี.ค. 2566 ]54
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]51
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]47
9 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]53