เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 


วันที่13-17เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2566นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองได้เดินทางไปร่วมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่23


นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองได้เดินทางไปร่วมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนองคอนไทยเกมส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย

 

 

 

 

 

 

2024-04-29
2024-04-27
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-10