เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 3 [ 10 พ.ย. 2563 ]126
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุทอง ( ช่วงบ้านนายไพศาล ถึง บ้านนายวันชัย ) [ 20 พ.ค. 2563 ]67
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงต่อจากบ้านนายวีรวุฒิ ถึง หน้าบ้านนายคณิต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ ๖ โดยการเทผิวคอนกรีต [ 23 เม.ย. 2563 ]75
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]94
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางไหล่ทาง และรางระบายน้ำ คสล. ม.4 [ 20 ม.ค. 2563 ]77
6 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 25 เม.ย. 2561 ]284
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง หมูที่ 10 [ 8 ธ.ค. 2560 ]260
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุ - บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2560 ]271
9 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 13 ก.ค. 2560 ]309
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 13 ม.ค. 2560 ]298
11 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ย. 2559 ]271
12 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมชุดกระเช้า จำนวน 1 คัน [ 30 ส.ค. 2559 ]317
13 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ [ 16 ก.พ. 2559 ]308
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 22 ม.ค. 2559 ]244
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองคัน - โคกกุง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 5 ม.ค. 2559 ]402
16 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 16 พ.ย. 2558 ]269
17 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 11 พ.ย. 2558 ]309
18 การยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้า [ 30 พ.ย. 542 ]309