เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]42
2 ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดการผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2563 ]25
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]54
4 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]50
5 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]44
6 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]52
7 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]38
8 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]43
9 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]41
10 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]43
11 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]43
12 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]42
13 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]41
14 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]42
15 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]39
16 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]42
17 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]59
18 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]60
19 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]54
20 เชิญพนักงานเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]52
 
หน้า 1|2|3