เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2566 - 2569 [ 30 ม.ค. 2566 ]8
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2566 - 2569 (น.ส.3ก) [ 30 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙ ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นฐานในการคำนวณจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]11
4 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยภูมิเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]9
5 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
6 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน [ 1 ธ.ค. 2565 ]19
7 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 1 ธ.ค. 2565 ]13
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการการศึกษาระหว่างศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเขียวกับเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 10 พ.ย. 2565 ]5
9 ผลการนําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2565 ]34
10 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การรรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลหริอพนักงานส่วนท้องถิ่งอื่น [ 25 ต.ค. 2565 ]41
11 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]76
12 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 ก.ย. 2565 ]54
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]48
14 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 ก.ย. 2565 ]92
15 ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]54
16 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]67
17 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]48
18 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]46
19 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]40
20 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8