เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]4
2 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]15
3 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]20
4 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]27
5 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]34
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 30 มี.ค. 2565 ]33
7 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]34
8 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]37
9 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]34
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี งบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]31
11 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]34
12 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]33
13 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]31
14 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]36
15 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]37
16 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]35
17 งบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]34
18 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]35
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2564 ]35
20 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5