เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2564 ]0
2 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]0
3 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]0
4 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]0
5 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]0
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]0
7 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]0
8 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]12
9 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]39
10 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทองรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]33
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 13 ธ.ค. 2562 ]42
12 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แก้ไข) [ 4 พ.ย. 2562 ]52
13 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]66
14 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]57
15 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]79
16 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุทอง (1) [ 27 มิ.ย. 2562 ]71
17 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุทอง (2) [ 27 มิ.ย. 2562 ]71
18 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทองรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]77
19 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]85
20 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]102
 
หน้า 1|2|3|4