เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 3 สาย [ 23 ก.ย. 2563 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำล้น คสล. (สระวังบก,สระวังว้า) ม. 5,11 [ 23 ก.ย. 2563 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง ม. 10 [ 15 ก.ย. 2563 ]0
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. ช่วงบ้านนางแอน อยู่โพนทองฯ ม. 1 [ 17 มิ.ย. 2563 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาiซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลธาตุทอง จำนวน 2 สาย [ 9 มิ.ย. 2563 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคา พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]54
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล สายห้วยยางใต้ หมู่ที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2562 ]2
10 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก คสล. บ้านฝสยพญานาค [ 18 ธ.ค. 2562 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก (คสล.) ศอยสุจสบาย (คุ้มน้อย) [ 17 ธ.ค. 2562 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากศาลา SML [ 17 ธ.ค. 2562 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝายพญานาคบ่อขยะ จุดต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 บ้านฝายพญานาค [ 13 ธ.ค. 2562 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนศอยป่าหมาก (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 9 [ 13 ธ.ค. 2562 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาดถูทองหมู่ที่ 12 [ 6 ธ.ค. 2562 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำโปร่งสังข์)บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 28 พ.ย. 2562 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสรา้างอาหารห้องน้ำ ส้วม สาธารณะ บริเวณตลาดประชารัฐ [ 26 พ.ย. 2562 ]2
18 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( สายบ้านธาตุ – บ้านหินกองใต้ ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ย. 2562 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหลงน้ำขนาดเล็ก (สระหนองหญ้าขาว) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 [ 25 พ.ย. 2562 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระหนองแวง บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 และ11 [ 25 พ.ย. 2562 ]4
 
หน้า 1|2|3