เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชยงถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านะาตุทอง ม. 3 [ 24 พ.ย. 2563 ]0
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 3 สาย [ 23 ก.ย. 2563 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำล้น คสล. (สระวังบก,สระวังว้า) ม. 5,11 [ 23 ก.ย. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง ม. 10 [ 15 ก.ย. 2563 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายทำนบกั้นดิน สายลำห้วยยางใต้ ช่วงนานายขันฯ ม. 7 [ 10 มิ.ย. 2563 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาiซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลธาตุทอง จำนวน 2 สาย [ 9 มิ.ย. 2563 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล ช่วงบ้านนายสิงห์ จันทร์ประยูร ม. 3 [ 28 เม.ย. 2563 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากศาลา SML [ 17 ธ.ค. 2562 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝายพญานาคบ่อขยะ จุดต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 บ้านฝายพญานาค [ 13 ธ.ค. 2562 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนศอยป่าหมาก (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 9 [ 13 ธ.ค. 2562 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาดถูทองหมู่ที่ 12 [ 6 ธ.ค. 2562 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำโปร่งสังข์)บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 28 พ.ย. 2562 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหลงน้ำขนาดเล็ก (สระหนองหญ้าขาว) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 [ 25 พ.ย. 2562 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระหนองแวง บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 และ11 [ 25 พ.ย. 2562 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สระหนองปลากะเดิด) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 25 พ.ย. 2562 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล บ้านธาตุ ถึงบ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ย. 2562 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุทอง ถึงบ้านตาดรินทอง หมู่ 10 [ 21 พ.ย. 2562 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านธาตุ บ้านหินกองใต้ [ 21 พ.ย. 2562 ]4
 
หน้า 1|2