เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดประชารัฐสุขใจ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 27 ม.ค. 2564 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก)ซอยบ้านนายใหม นามรัก บ้านหนองคัน หมู่ 2 [ 27 ม.ค. 2564 ]0
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ(คสล.)จุดสระน้ำพระทัย บ้านห้วยหอย หมู่ 5 [ 21 ม.ค. 2564 ]0
4 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.)จุดคลองหินเกิ้ง บ้านหนองกุงศรี หมู่ 7 [ 21 ม.ค. 2564 ]0
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2564 ]0
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (จุดคุ้มตลาด) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 18 ม.ค. 2564 ]0
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๑๑ สายบ้านธาตุถึงหนองขาม (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ [ 18 ม.ค. 2564 ]0
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (จุดหนองผือ) บ้านธาตุ หมู่ 1 [ 15 ม.ค. 2564 ]0
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน(นายสายพิน สาทอง )บ้านธาตุกลาง หมู่ 9 [ 15 ม.ค. 2564 ]0
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (คุ้มเลิศสุขสำราญ) บ้านธาตุกลาง หมู่ 9 [ 15 ม.ค. 2564 ]0
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (จุดบ้านนางทองดี สามารถ) บ้านหนองบัวคำ หมู่ 8 [ 15 ม.ค. 2564 ]0
12 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุทอง ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก ( บริเวณจุดที่ตั้งที่ดินข้างบ้านนายทวิทย์ , นายอดุลย์ ) [ 12 ม.ค. 2564 ]0
13 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่ ๗ ตำบลธาตุทอง ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก ( บริเวณจุดที่ตั้งที่ดินข้างบ้านนายกง  ชำนาญ ) [ 12 ม.ค. 2564 ]0
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดสามแยกหอถังสูง-บ้านนายสุริยา พันเนียม ม. 10 [ 12 ม.ค. 2564 ]0
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๐๒ สายบ้านธาตุทอง ถึง บ้านตาดรินทอง ( ต่อคอนกรีตเดิม ถึง ไปตีนเขา ) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐ [ 22 ธ.ค. 2563 ]0
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๑๕ สายหนองกุงใหม่ ถึง โสกอราง ( ต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗ [ 18 ธ.ค. 2563 ]0
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๐๓ถนนสายบ้านหนองกุงใหม่ ถึง บ้านธาตุทอง ( ห้วยยางเหนือต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗  [ 17 ธ.ค. 2563 ]0
18 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก (หนองตาดภูทอง) ม. 12 [ 16 ธ.ค. 2563 ]0
19 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (ฝาย 72 ) ม. 6 [ 16 ธ.ค. 2563 ]0
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๑๐ ถนนสายหนองช้างเอก ถึง ตีนเขา ( ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐ [ 16 ธ.ค. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3|4