เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านธาตุทอง -ตาดรินทอง ม. 10 [ 2 ก.ย. 2563 ]0
2 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลธาตุทอง จำนวน ๒ สาย [ 10 มิ.ย. 2563 ]5
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ม. 12 [ 26 พ.ย. 2562 ]21
4 ประกาศราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 สายหนองทับ [ 20 พ.ย. 2562 ]20
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ถนนซอยป่าหมาก [ 18 พ.ย. 2562 ]20
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย ม. 5 และ ม. 11 จำนวน 5 สาย [ 18 ก.พ. 2562 ]60
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยางเหนือ ม. 7 [ 25 ม.ค. 2562 ]55
8 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองบัวคำ -บ้านหนองกุงใหม่ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 จำนวน 6 ช่วง [ 24 ม.ค. 2562 ]45
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุงศรี หมุ่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย [ 22 ม.ค. 2562 ]56
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสัยหายสายบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ สาย [ 8 ม.ค. 2562 ]56
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายบ้านธาตุ - หนองช้างเอก (ตีนเขา) ช่วงต่อจากถนนลาดยาง บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 [ 21 พ.ย. 2561 ]138
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสลง) บ้านธาตุ ม. 1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]78
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาดรินทอง ม. 6 [ 14 มิ.ย. 2561 ]188
14 ประดาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั่นน้ำ คสล. ช่วงลำห้วยยาง (จุดนานายจำเนียร นาชัยภูมิ) ม. 1 [ 17 เม.ย. 2561 ]171
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (สายหนองคัน - หนองคร้อ ต่อจากถนนลาดยางเดิม บ้านห้วยหอย ม. 5 [ 4 เม.ย. 2561 ]170
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายแยกซอยไทยเจริญ-โรงเรียนบ้านฝายพญานาค) ม. 4 [ 14 มี.ค. 2561 ]190
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังฝายพญานาค) ม. 4 [ 14 มี.ค. 2561 ]185
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย สายบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุทอง จำนวน 5 สาย [ 26 ก.พ. 2561 ]204
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายจากนานายอิสระ - นานายอุบล อิงชัยภูมิ ม. 3 [ 17 ม.ค. 2561 ]198
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (หน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 3 จุด ม. 9 [ 4 ธ.ค. 2560 ]210
 
หน้า 1|2|3