เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( สายจากสามแยกบ้านนางเภา – บ้านนายสายยน ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 [ 27 พ.ย. 2562 ]48
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ม. 12 [ 26 พ.ย. 2562 ]11
3 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( สายบ้านธาตุ – บ้านหินกองใต้ ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ย. 2562 ]28
4 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( สายจากบ้านนายจันทร์ไทย – สามแยกบ้านนางเภา ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 [ 25 พ.ย. 2562 ]32
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 จุดบ้านนางเหี่ยน ผลยางนอก [ 22 พ.ย. 2562 ]13
6 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงดินเสริมคันทางฯ บ้านหนองกุงศรี ม. 7 [ 22 พ.ย. 2562 ]12
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ม. 8 [ 22 พ.ย. 2562 ]21
8 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วม ม. 8 [ 22 พ.ย. 2562 ]1
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสงวน อังคณิต ม. 2 [ 21 พ.ย. 2562 ]7
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายพญานาค ม. 13 [ 21 พ.ย. 2562 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16