เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ 7,10,11 จำนวน 4 สาย [ 19 มิ.ย. 2562 ]10
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายคำสิงห์ - บ้านนายด้วง ม. 12 [ 22 พ.ค. 2562 ]20
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโดมบริเวณตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ [ 16 พ.ค. 2562 ]19
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 สายหอธงจากรอยต่อคนอกรีตเดิม-หน้าบ้านนายวรินร์ เสนา [ 30 เม.ย. 2562 ]20
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คาล. ม.6 จุดหน้าโรงเรียนบ้านตาดรินทอง [ 30 เม.ย. 2562 ]20
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คาล. ม.6 จุดหน้าลาดจาดรอยต่อถนนคอนรีตเดิม- ป้อมยาม [ 30 เม.ย. 2562 ]22
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนบ้านตาดรินทอง ถึง บ้านตาดภูทอง บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ ๑๒ ช่วงลงเนินป้อมยามสุดถนนคอนกรีต [ 29 เม.ย. 2562 ]26
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผคสล ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 27 ธ.ค. 2561 ]57
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิมฝายน้อยหนองโน [ 26 ธ.ค. 2561 ]63
10 ประกาศราคากลางโครงการปรัะบปรุงถรรเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 จำนวน 5 ช่วง [ 24 ธ.ค. 2561 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13