เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการจัดซื้อเต้นท์ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ธ.ค. 2560 ]186
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัตส์ติกคอนกรีต (สายห้หวยหอย - หนองกุงเก่า )ต่อจากถนนลาดยางเดิม ม.11 [ 6 ธ.ค. 2560 ]183
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (สายหน้าประตูวัดปัจฉิมานุการาม - ฝายน้อย) ม. 2 [ 6 ธ.ค. 2560 ]206
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหอย - หนองกุงเก่า ต่อจากถนน คอนกรีตเดิม ม. 11 [ 4 ธ.ค. 2560 ]192
5 ประกาศราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีต คสล. ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองคัน ม. 8 [ 4 ธ.ค. 2560 ]204
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (หน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 3 จุด ม. 9 [ 4 ธ.ค. 2560 ]202
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.7 สายหนองกุงศรี ถึง ห้วยยางเหนือ [ 29 พ.ย. 2560 ]184
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม. 10 สายบ้านธาตุทอง-ตาดรินทอง [ 29 พ.ย. 2560 ]190
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม. 10 สายหนองช้างเอก -ตีนเขา [ 29 พ.ย. 2560 ]191
10 ประก่าศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ - บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ย. 2560 ]174
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17