เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมชุดกระเช้า จำนวน 1 คัน [ 23 ส.ค. 2559 ]237
2 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 โครงการ [ 18 เม.ย. 2559 ]264
3 ราคากลางโครงการก่อสรางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.6 [ 23 มี.ค. 2559 ]250
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวคำ หมู 8 สายหนองคัน - โคกกุง [ 15 มี.ค. 2559 ]256
5 ราคากลางโครงการขุดลอกฝายพญานาค [ 15 มี.ค. 2559 ]233
6 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน [ 10 มี.ค. 2559 ]263
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านธาตุ ม. 1 [ 9 ก.พ. 2559 ]262
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองคัน ม. 2 [ 9 ก.พ. 2559 ]262
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตาดรินทอง ม. 6 [ 9 ก.พ. 2559 ]263
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง(ชนิดผ่าครึ่ง) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 [ 4 ก.พ. 2559 ]238
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17