เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (สายหนองกุงศรี-หนองบัวคำ ) จำนวน 6 จุด บ้านหนองกุงศรี ม.7 [ 14 ก.พ. 2561 ]191
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ- หนองกุงใหม่ จากสามแยกนานายบรรจง - นายนายนิคม [ 12 ก.พ. 2561 ]184
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ สาย [ 2 ก.พ. 2561 ]177
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังวัดป่าธาตุวนาราม) หมู่ที่ 9 [ 24 ม.ค. 2561 ]181
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายจากนานายอิสระ - นานายอุบล อิงชัยภูมิ ม. 3 [ 17 ม.ค. 2561 ]191
6 ประกาศราคากลางโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ (จัดซื้อผ้าห่ม) [ 28 ธ.ค. 2560 ]197
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (สายบ้านธาตุ - หนองกุงใหม่) จากสามแยกโรงงานน้ำดื่ม - หอถังสูงลูกบอลเหล็ก บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 25 ธ.ค. 2560 ]189
8 ประกากศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายบ้านนายจ้อม - บ้านนายจันทร์) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 [ 18 ธ.ค. 2560 ]182
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายเลิศ - นานายเดชา) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 [ 18 ธ.ค. 2560 ]171
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 จำนวน 5 สาย [ 14 ธ.ค. 2560 ]198
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17