เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ การดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง เพื่อนำเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ


        ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ท่านศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ให้ลงพื้นที่ การดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง เพื่อนำเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้

2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-25