เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ปลูกป่าชุมชน เพื่อปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ป่า และรู้จักประโยชน์ของป่า ณ บริเวณหอดูไฟบ้านตาดรินทอง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


           ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ท่านยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมกับคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุทอง ร่วมกับภาคีดครือข่ายวัดป่าภูหลง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ร่วมกันปลูกป่าชุมชน เพื่อปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ป่า และรู้จักประโยชน์ของป่า ณ บริเวณหอดูไฟบ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-08-30
2021-08-30
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-25