เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ - โครงการนโยบาลองค์กรสีขาว โดยการตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในองค์กร


        ในวันที่ 27 กันยายน 2564 กองช่าง สำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น ทำโครงการนโยบาลองค์กรสีขาว โดยการตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในองค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง

2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-14
2021-10-14
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-11