เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ - ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วม และฝายน้ำวังบก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บ้านห้วยหอย ม.11


            ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง พร้อมกับคณะผู้บริหาร และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วม และฝายน้ำวังบก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บ้านห้วยหอย ม.11 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29