เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน มอบเมล็ดปอเทืองให้กับเกษตรกรที่ลงชื่อขอรับในพื้นที่ตำบลธาตุทอง


           ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ได้มอบเมล็ดปอเทืองให้กับเกษตรกรที่ลงชื่อขอรับในพื้นที่ตำบลธาตุทอง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลธาตุทอง หากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลธาตุทองต้องการขอรับเมล็ดปอเทือง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง
           ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชัยภูมิ

2022-01-17
2022-01-03
2022-01-02
2022-01-01
2021-12-31
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-27
2021-12-24
2021-12-23