เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


มอบเงินตามโครงการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละ 2,000 บาท


ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา
        กองการศึกษาเทศบาลตำบลธาตุทอง โดยการนำของท่าน ยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง มอบหมายให้ นางศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายยกเทศมนตรีตำบลธาคุทอง และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และทีมงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พร้อมทั้งมอบเงินตามโครงการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละ 2,000 บาท
        การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชัยภูมิ

2022-01-17
2022-01-03
2022-01-02
2022-01-01
2021-12-31
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-27
2021-12-24
2021-12-23