เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทง การบูชา-ขอขมาพระแม่คงคา ประจำปี 2564


ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.
       นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง มีนโยบายส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เป็นการบูชา-ขอขมาพระแม่คงคา โดยให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมประเพณีลอยกระทง ณ สถานที่ลอยกระทง จุดหลังอาคารสำนักงานเทศบาตำบลธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2021-11-19
2021-11-19
2021-11-17
2021-11-16
2021-11-12
2021-11-08
2021-11-01
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-29