เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดอบรมประชุมการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565


       ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดอบรมประชุมการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อปพร.ทต.ธาตุทอง เข้าร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการตั้งจุดบริการประชาชน
       ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชัยภูมิ

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08