เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเทศบาลตำบลธาตุทอง  ได้เข้าอบรมหลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 13


          ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเทศบาลตำบลธาตุทอง  ได้เข้าอบรมหลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 13 จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม กศน. ชัยภูมิ
          เมื่อกระบวนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนแล้วเสร็จ ประชาชนชาวตำบลธาตุทอง จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้ง่าย และรวดเร็ว และจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08