เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


จัดอบรมกลุ่มนาแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่งตำบลธาตุทอง


        ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว ได้จัดอบรมกลุ่มนาแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่งตำบลธาตุทอง  เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบการผลิต และการตลาด 
        ทั้งนี้กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลธาตุทองได้แนะนำให้เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและส่งตัวอย่างขอรับการสนับสนุนโดโลไมท์จากพัฒนาที่ดินชัยภูมิในการลดต้นทุนด้านการผลิตต่อไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลธาตุทอง

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08