เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และบูรพาจารย์


        ในวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และบูรพาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง (ชั้น 2)

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-08