เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 


วันที่31เดือน มกราคม พ.ศ.2566 นางศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา ผอ.กองสวัสดิการ นายธินกร เชื้อในเขา ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG


นางศิริพรรณ บุตะเขียว รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา ผอ.กองสวัสดิการ นายธินกร เชื้อในเขา ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชัยภูมิ โดยได้กำหนดเอาบ้านตาดรินทอง ม.6 เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ในเบื้องต้นสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

2023-04-21
2023-04-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-19