เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
 


วันที่13-17เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2566นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองได้เดินทางไปร่วมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่23


นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองได้เดินทางไปร่วมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนองคอนไทยเกมส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย

 

 

 

 

 

 

2023-04-21
2023-04-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-19