เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการแข่งกีฬาสี่สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561


โครงการแข่งกีฬาสี่สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านธาตุ  ในวันที่  20  กรกฎาคม  2561 โดยมีวัต๔ุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ลูกจ้าง ข้าราชการ ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยนช์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย