เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (big cleaning day)


ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นำโดยท่านนายกยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกจิตอาสาตำบลธาตุทอง ร่วมจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (big cleaning day) ประกอบด้วยการดูแลความสะอาดในพื้นที่ ตัดหญาสองข้างทางถนนสายหลัก สายรอง จัดการขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบป้ายโฆษณา ปลูกต้นไม้ ล้างตลาดสด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดที่สาธารณะ บริเวณรอบสระหนองคันและบริเวณลานเอนกประสงค์ตลาดสดบ้านหนองคัน