เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 -2) รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2565 ]69
2 รายงานผลการดำเนินงานกองคลัง เทศบาลตำบลธาตุทองตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม - เดือน มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]71
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]63
4 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]71
5 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องทิ่นฯ [ 11 ต.ค. 2562 ]69
6 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]88
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ต.ค. 2561 ]63
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ต.ค. 2561 ]70