เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]23
2 สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]28
3 แบบรายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]25
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 4 พ.ค. 2564 ]24
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค [ 4 พ.ค. 2564 ]27
6 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 4 พ.ค. 2564 ]25
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ [ 4 พ.ค. 2564 ]26
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ [ 4 พ.ค. 2564 ]25