เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง