เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง