เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง ขอเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลธาตุทอง และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง ขอเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง ตั้งแต่ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุทอง โทรศัพท์ 044-101477    เอกสารประกอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง ขอเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง