เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง