เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การปิดป่าสงวนแห่งชาติ (เทือกเขาภูแลนคา ด้านทิศเหนือ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องการปิดป่าสงวนแห่งชาติ (เทือกเขาภูแลนคา ด้านทิศเหนือ) เพื่อเป็นการป้องกันการเก็บของป่า และให้ป่าไม้มีการเจริญเติบโต เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การปิดป่าสงวนแห่งชาติ (เทือกเขาภูแลนคา ด้านทิศเหนือ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง