เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง