เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึก เรื่อง หลักเกณ์การมาปฏิบัติราการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทองประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึก เรื่อง หลักเกณ์การมาปฏิบัติราการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทองประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง