เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนทั้งการลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนการเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนทั้งการลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนการเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง