เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542

    รายละเอียดข่าว

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542

    เอกสารประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ธาตุทอง