เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]1
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]8
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]17
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.๖๗-๐๒๗ สายทางฝายน้อย ถึง บ้านธษตุ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง [ 24 ก.ค. 2566 ]30
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]35
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายถนนสายบ้านฝายพญานาค-เหล่าเกษตร ม.4 [ 3 มี.ค. 2566 ]38
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายถนนสายบ้านธาตุ-บ้านนาทอง ม.1 [ 3 มี.ค. 2566 ]44
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายหนองกุงไทย- บ้านธาตุทอง ม.8 [ 3 มี.ค. 2566 ]39
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง(จุดฝายเย็นจิตร) ม.6 [ 2 มี.ค. 2566 ]38
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗-๐๒๘ สายหนองทุ่ม-หนองปิง หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง [ 6 ก.พ. 2566 ]52
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]47
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านะาตุ - วัดป่าดอนยาว ม.9 [ 10 ม.ค. 2566 ]43
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโคกใหญ่ - หนองไม้ฉีก ม.2 [ 9 ม.ค. 2566 ]42
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฝายน้อย - บ้านธาตุ ม. 2 [ 9 ม.ค. 2566 ]40
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายสามแยกบ้านฝยพญานาค-ถนนบ่อขยะ ม.4 [ 28 ธ.ค. 2565 ]43
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายโสกดินแดง ม.10 [ 28 ธ.ค. 2565 ]40
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหนองทับ - บ้านหนองบัวคำ ม.13 [ 28 ธ.ค. 2565 ]41
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหนองพิมพ์ ม.7 [ 26 ธ.ค. 2565 ]37
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสกป่าติ้ว ม.8 [ 26 ธ.ค. 2565 ]39
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายแยกหนองแกลาด - หลุบเอี่ยน ม.10 [ 26 ธ.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9