เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสกป่าติ้ว ม.8 [ 26 ธ.ค. 2565 ]42
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายแยกหนองแกลาด - หลุบเอี่ยน ม.10 [ 26 ธ.ค. 2565 ]48
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดดอนปู่ตา-บ้าน ผช. ดอกไม้ ม 3 [ 16 ธ.ค. 2565 ]55
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยางเหนือ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) ม.7 [ 16 ธ.ค. 2565 ]42
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาใน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) ม.5 [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง(ต่อจากคนอกรีตเดิม) ม.1 [ 15 ธ.ค. 2565 ]34
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 13 ธ.ค. 2565 ]35
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโสกป่าติ้ว(ต่อจากคอนกรีตเดิม) ม.8 [ 7 ธ.ค. 2565 ]36
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนเมือง จุดบ้านนายดสพลฯ ม.10 [ 29 พ.ย. 2565 ]34
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนุงกุงศรี-โสกอราง(ต่อจากคอนกรีตเดิม) ม.7 [ 28 พ.ย. 2565 ]29
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแกลาด ม.9 [ 28 พ.ย. 2565 ]30
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองช้างเอก-ตีนเขา(ต่อจากคอนกรีตเดิม) ม.9 [ 28 พ.ย. 2565 ]35
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านธาตุกลาง-บ้านหนองกุงใหม่)) ม.9 [ 17 พ.ย. 2565 ]24
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิสแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหนองคัน-โคกกุง) ม.2 [ 15 พ.ย. 2565 ]40
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านธาตุ - บ้านนาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๘ หมู่ที่ ๑ บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง [ 28 ต.ค. 2565 ]46
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านฝายพญานาค – บ้านเหล่ากาดย่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๑๔ หมู่ที่ ๔ บ้านฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง [ 28 ต.ค. 2565 ]46
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสายหนองกุงไทย-บ้านธาตุทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๖๗ – ๐๐๙ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวคำ ตำบลธาตุทอง [ 28 ต.ค. 2565 ]43
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]42
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว จำนวน ๑ คัน [ 1 ก.ย. 2565 ]69
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]39
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10