เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]43
62 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]104
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 67- 008 จากสายหนองขามป้อง ถึง สายหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ [ 10 พ.ย. 2564 ]122
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]112
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 67-003 สายบ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองกุงใหม่ ม. 3 [ 5 ต.ค. 2564 ]117
66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]117
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสามแยกบ้านฝายพญานาค-ทางหลวง 201 (ช่วงจากทางหลวง 201 - หนองยายจันทร์) ม.2 [ 4 มิ.ย. 2564 ]134
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหนองกุงไทย- บ้านะาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว- หนองงูเหลือม) ม.8 [ 4 มิ.ย. 2564 ]122
69 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]119
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]116
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก [ 22 เม.ย. 2564 ]127
72 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ [ 2 เม.ย. 2564 ]173
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) จุดคลองหินเกิ้ง ม.7 [ 28 ม.ค. 2564 ]124
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ซอยบ้านนายใหม่ นามรัก ม. 2 [ 28 ม.ค. 2564 ]128
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดประชารัฐสุขใจ ม.8 [ 28 ม.ค. 2564 ]194
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมุ่บ้าน (จุดบ้านนางทองดี สามารถ) ม.8 [ 26 ม.ค. 2564 ]123
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (นายสายพิน สาทอง) ม.9 [ 25 ม.ค. 2564 ]190
78 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองคัน ม.2 [ 22 ม.ค. 2564 ]124
79 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (จุดคุ้มตลาด) ม.8 [ 21 ม.ค. 2564 ]122
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ- หนองขาม ม.1 [ 15 ม.ค. 2564 ]118
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10