เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (จุดหน้าปู่ตา) ม. 4 [ 11 พ.ย. 2563 ]87
122 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]80
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 3 สาย [ 23 ก.ย. 2563 ]95
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำล้น คสล. (สระวังบก,สระวังว้า) ม. 5,11 [ 23 ก.ย. 2563 ]78
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง ม. 10 [ 15 ก.ย. 2563 ]85
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]116
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต แบบท่อผ่าครึ่งซีก ช่วงจากสี่แยกบ้านนายนครฯ ม. 3 [ 21 พ.ค. 2563 ]88
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู ช่วงจากสามแยกบ้านแม่สมบัติ อภัยฯ ม. 13 [ 24 เม.ย. 2563 ]84
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมขึ้นเนินเขา - หน้าป้อมยาม ม. 6 บ้านตาดรินทอง [ 21 เม.ย. 2563 ]77
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายวีรวุฒิ ม. 6 บ้านตาดรินทอง [ 21 เม.ย. 2563 ]80
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงหน้าบ้านนายด้วง ม. 12 บ้านตาดภูทอง [ 21 เม.ย. 2563 ]82
132 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคา พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]142
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุดโดยวิธีดเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]121
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านตาดรินทอง ถึงท่าเว่อ หมู่ที่ 6 บ้านตาดรินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]115
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]112
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ผิวทาง ไหล่ทางและรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายใต้ศาลปู่ตา บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]105
137 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) [ 6 ม.ค. 2563 ]105
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล สายห้วยยางใต้ หมู่ที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2562 ]72
139 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก คสล. บ้านฝสยพญานาค [ 18 ธ.ค. 2562 ]83
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีต คสล ถนนสายบ้านหนองบัวคำ [ 18 ธ.ค. 2562 ]78
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10