เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก (คสล.) ศอยสุจสบาย (คุ้มน้อย) [ 17 ธ.ค. 2562 ]96
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากศาลา SML [ 17 ธ.ค. 2562 ]85
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก (คสล. ถนนสายบ้านธาตุ-หนองขาม [ 16 ธ.ค. 2562 ]80
144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิม ถึง นานาง บัวบาน คุณประทุม ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 13 ธ.ค. 2562 ]132
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝายพญานาคบ่อขยะ จุดต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 บ้านฝายพญานาค [ 13 ธ.ค. 2562 ]80
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนศอยป่าหมาก (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 9 [ 13 ธ.ค. 2562 ]78
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก (คสล.) ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมถึงนานางบัวบาน [ 9 ธ.ค. 2562 ]114
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาดถูทองหมู่ที่ 12 [ 6 ธ.ค. 2562 ]80
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุทอง ถึงบ้านตาดรินทอง หมู่ 10 [ 29 พ.ย. 2562 ]91
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำโปร่งสังข์)บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 [ 28 พ.ย. 2562 ]86
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่้อการเกษตร โดยใช้เครื่องจักรกลเกรดบดทับผิวทาง สายหนองปลากะเดิด [ 28 พ.ย. 2562 ]117
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสรา้างอาหารห้องน้ำ ส้วม สาธารณะ บริเวณตลาดประชารัฐ [ 26 พ.ย. 2562 ]103
153 โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( ช่วงจากบ้านแม่เภา –หน้าบ้านนายสมาน โคตรภูเขียว ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ย. 2562 ]94
154 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ( สายบ้านธาตุ – บ้านหินกองใต้ ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ย. 2562 ]103
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหลงน้ำขนาดเล็ก (สระหนองหญ้าขาว) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 [ 25 พ.ย. 2562 ]136
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระหนองแวง บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 และ11 [ 25 พ.ย. 2562 ]91
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สระหนองปลากะเดิด) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 [ 25 พ.ย. 2562 ]88
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]96
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล บ้านธาตุ ถึงบ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ย. 2562 ]84
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุทอง ถึงบ้านตาดรินทอง หมู่ 10 [ 21 พ.ย. 2562 ]82
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10