เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์มคำต่างๆ [ 13 ม.ค. 2565 ]23
2 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองคลัง) [ 22 ต.ค. 2564 ]24
3 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม) [ 20 ต.ค. 2564 ]21
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักปลัด) [ 19 ต.ค. 2564 ]24
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]23